AIKIDOJO AJACCIO - IAIDO
付け达み
Tsukekomi

Tsukekomi : 付け达み

Technique correspondante en Aikido : Tsuki Kotegaeshi

Etapes du kata

A venir…