AIKIDOJO AJACCIO - IAIDO
手首押さえ
Tekubiosae

Tekubiosae : 手首押さえ

Technique correspondante en Aikido : Aihanmi Katatedori Nikkyo

Etapes du kata

A venir…