AIKIDOJO AJACCIO - IAIDO
左右切り
Sayugiri

Sayugiri : 左右切り

Technique correspondante en Aikido : Gyakuhanmi Katatedori Shihonage

Etapes du kata

A venir…