AIKIDOJO AJACCIO - IAIDO
突き
Kawashi
Tsuki

Kawashi Tsuki : かわし 突き

Techniques correspondantes en Aikido : Shomenuchi Sankyo et Tsuki Sankyo

Etapes du kata

A venir…