AIKIDOJO AJACCIO - IAIDO
六本目 諸手突き
Roppon-me
Morote-zuki

Morote-zuki 諸手突き : Pique à deux mains

Etapes du kata

Etapes de Morote-tsuki

Points essentiels